Una qüestió de (no) Estat

Una qüestió de (no) Estat

Encara que el tema mai no ha abandonat la palestra, en els últims mesos i anys ha rebrotat el debat sobre les llengües cooficials i els espais d’ús que tenen reservats en aquelles CA amb llengües pròpies. Ara bé, atès que es tracta d’un debat que a les zones monolingües de l’Estat sol ser abordat amb certes mancances quant a […]

L’emergència de les tres Espanyes

L’emergència de les tres Espanyes

L’article 2 de la Constitució Espanyola (CE) diu el següent: “La Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la Nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols, i reconeix i garanteix el dret a l’autonomia de les nacionalitats i de les regions que la integren i la solidaritat entre totes elles.”. Així doncs, és de pressuposar que […]

La “recuperació” del mercat laboral català: coses que no són el que semblen

La “recuperació” del mercat laboral català: coses que no són el que semblen

Aquesta setmana han sortit les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) del quart trimestre del 2018 i l’opinió majoritària és que Catalunya té raons per a l’optimisme. No debades, la taxa d’atur es va situar en l’11,8% de la població en edat de treballar (per al nostre cas, de 16 a 64 anys), la qual cosa significa haver igualat […]